Duurzaam bouwen

Een hoge ambitie op het gebied van duurzaamheid komt gezamenlijk tot stand. Bij aanvang van de ontwerpwerkzaamheden kan een brainstorm belegd worden tussen partijen waar inhoudelijk en concreet over mogelijke maatregelen gesproken wordt. Te denken valt aan de te behalen EPG, BREEAM, GPR, kosten i.r.t. ingrepen, materialisering etc. De gemaakte afspraken worden in het ontwerp meegenomen. In de schetsen hebben wij al rekening gehouden met een aantal duurzaamheidsaspecten. Deze dienen onderling afgestemd te worden.

Mogelijke toepassingen zijn warmte- en koude opslag van energie, extra opwekking energie door middel van op het dak geplaatste zonnepanelen, extra opwekking door in de glasvlakken van de balkons geplaatste zonnepanelen met een semi-transparante uitstraling, opwekking van warmte door temperatuurwisselingen in de gevel, passieve maatregelen zoals het beperken van glasoppervlakken op het zuiden i.v.m. mogelijke koellasten, geïntegreerde zonwering, individueel regelbare ventilatie op basis van CO₂-detectie (bijvoorbeeld Climarad), LED verlichting in het gehele gebouw en openbaar gebied, extra financiering van maatregelen onder het regime van 'nul op de meter', deels door bewoners en het gebruik van recyclebare materialen ('cradle-to-cradle').