Klimaatadaptieve stedenbouw

Kokon heeft decennialang expertise opgebouwd in het goed omgaan met landschap, klimaat, groen en water in de stedenbouwkundige ontwerpen die we maken.

Water heeft in onze delta een enorm structurerend vermogen. Dit ontwerpmiddel zetten we praktisch in al onze plannen in. Een symbiose van groen en blauw is nodig om rood - het realiseren van de gewenste woningen - optimaal te regelen.

Kokon treedt daarin graag op als dirigent, regisseur, organisator, kartrekker, lobbyist etc. U kunt kiezen in welke hoedanigheid u wilt dat wij uw plannen realiseren: bel ons voor een afspraak en het samen doornemen van de mogelijkheden die er op dit gebied zijn.