Historie

Willem Van Tijen, één van de belangrijkste pioniers van de volkswoningbouw in Nederland, begint in de jaren veertig aanvankelijk samen met Hugh Maaskant een bureau dat uitgroeide tot een van de meest toonaangevende woningbouwbureaus van Nederland. Zij ontwerpen onder meer het Groothandelsgebouw in Rotterdam. Meteen na de ingebruikname in 1953 vestigt het bureau zich in dit gebouw en is daar tot op de dag van vandaag gehuisvest.

In 1975 wordt de Werkgroep Kokon opgericht als voortzetting van het toenmalige bureau Van Tijen, Boom, Posno en van Randen. Door de toegenomen omvang van het stedenbouwkundig werk binnen het bureau wordt in 2005 de naam veranderd in Kokon Architectuur & Stedenbouw.

Kokon bestaat momenteel uit ca. 30 werkzame personen.

Wij werken door het gehele land en internationaal aan projecten van diverse schaal, op basis van solide stedenbouwkundige plannen met woningbouw en aanverwante functies zoals winkelcentra en zorgfaciliteiten.