De Akkerranden Fase 1

Het plan voor de Akkerranden fase 1 telt in totaal 38 grondgebonden woningen, bestaande uit: rijtjes, 2kappers en vrijstaande woningen. De toegepaste architectuurstijl komt voor uit een onderzoek naar de “streekeigen” woningbouw van Oudenhoorn. De bebouwing toont een verscheidenheid aan metselwerk kleuren met contrasterende rollagen boven de kozijnen. De rijke geveldetaillering en kenmerkende eigenschappen; zoals de gestucte gevels in blokverband, de gebogen topgevels en het toepassen van gevelankers zien we terug in het ontwerp. De omgeving en de aangrenzende wijk zijn dus erg belangrijk geweest in het ontwerpproces. Niet alleen voor de uitstraling van de woningen maar voor de sfeer en de beleving van de gehele wijk. Pleintjes, groene straten en de Brink spelen daarom een belangrijke rol. Alle woningen hebben een EPC van -0,07 waardoor het plan goed aansluit bij de toekomstige milieueisen.

Artist impressions: De Beeldenfabriek

Locatie Oudenhoorn