Transformatie

Oude gebouwen kunnen nieuw leven worden ingeblazen door zorgvuldige en verstandige transformatie, modernisering en modernisering.

Kokon heeft bijvoorbeeld in Zwijndrecht vier flatgebouwen getransformeerd. Door de toevoeging van 140 nieuwe woningen in twee torens en boven op de gebouwen ontstond de mogelijkheid een omvangrijk sport & leisure- en zorgcentrum te realiseren. In eerste instantie richtte zich dat op de doelgroep, echter inmiddels fungeert het als centrum voor de gehele omliggende wijken. Zo zwemmen het ene uur de ouderen, daarna de kinderen.

De bestaande woningen zijn opgewaardeerd met onder meer grotere balkons en verfraaiing van de gevels. De architectuur wordt bepaald door de grote mate van variatie in vorm, woningtypes, materiaal, kleur en detail. Ondanks de schaalvergroting is toch een meer menselijke maat ontstaan. Het ontwerp is genomineerd voor o.a. de Nationale Renovatieprijs en de Nationale Zorgprijs.