Kokontainer

De container heeft een paar jaar geleden onze aandacht getrokken. Vanuit de circulaire gedachte is het hergebruiken van dit transportmiddel ideaal. En het is een snel beschikbare unit die constructief uitstekend belast kan worden. 

Dat prikkelde ons enkele jaren terug om de returntainer te ontwikkelen: een container die gebruikt kan worden voor de opvang van tijdelijke Nederlanders en die vervolgens meekan naar het land van herkomst om daar - dankzij de verworven bezittingen die in de container mee terugverhuist zijn - een nieuw bestaan op te bouwen.  Dit heeft breed de aandacht getrokken. 

Inmiddels tekenden we diverse plannen waarin containers het uitgangspunt zijn. Het is en blijft fascinerend wat je allemaal kunt realiseren als je het vastgeroeste vastgoed-idee loslaat en de Kokontainer als uitgangspunt neemt!