Naoorlogse woonwijken

Sinds de oprichting van ons bureau heeft met name Willem van Tijen aan de wieg gestaan van heel veel stadsuitbreidingen. Gewapend met een sterke visie ging hij elke opgave met overgave te lijf. Aandacht voor het wonen omvatte de componenten ruimte, bezonning en optimale verkeerscirculatie. Voor alleenstaanden ontwierp Van Tijen diverse hoogbouwflats, hij zag deze vorm van wonen als ideaal passend voor kleine huishoudens. De intense interesse van onze oprichter heeft zodanig positief uitgewerkt dat Kokon tot op de dag van vandaag zich richt op het ontwerpen van allerlei soorten woonvormen. 

De woonwijken die decennia geleden ontwikkeld zijn, hebben nu een zekere status van belegenheid bereikt. Groenstructuren zijn aangepast, diverse uitbreidingen aan de woningen vertroebelen de helderheid van de wijk en gemeentes zien met lede ogen aan dat woongebieden afzakken en achterblijven. Kokon heeft de expertise en passie om van deze wijken weer aangename woonomgevingen te maken. Diverse analyses zijn nodig om te bepalen waar het beste ingrepen gedaan kunnen worden. Zodat elke euro die besteed wordt, ook daadwerkelijk ten goede komt aan de verbetering van de woonomgeving.

Met gelukkige bewoners als resultaat: daar gaan we voor!