Samenwerking

Wij zijn een bureau dat de dialoog zoekt. Met u als belanghebbende, met onze opdrachtgever(s), met gemeenten, met aannemers en andere adviseurs, met omwonenden en met toekomstige bewoners. Wij luisteren naar alle belangen en maken afwegingen waarmee alle partijen verder kunnen.

Dat wil niet zeggen dat wij met alle winden meewaaien. Wij zijn flexibel in onze attitude, maar vasthoudend en gericht op het uiteindelijk resultaat dat hoogwaardig moet zijn voor de bewoners die tot in lengte van jaren er gebruik van zullen maken.

Zoals gesteld combineren wij twee kernwaarden: flexibiliteit en doelgerichtheid. Deze mogen niet verward worden. De één kan niet zonder de ander. Louter flexibiliteit zou tot willekeur en inefficiëntie leiden. Louter doelgerichtheid tot een starheid die vroeg of laat tot afbreuk zal komen. Juist de combinatie van de twee is onze kracht.