BIM

Samen met de constructeur en de installatie-adviseur worden ontwerpen gemodelleerd binnen de BIM-systematiek. Het virtuele model kan bijvoorbeeld op een server geplaatst worden die toegankelijk is vanuit diverse disciplines. Dit betekent dat alle partners in de bouw, van opdrachtgever tot gemeente-instanties te allen tijde, bij wijze van spreken 24 uur per dag toegang hebben tot de laatste stand van zaken. Zij kunnen hiermee optimaal gebruik maken van de technische mogelijkheden, reacties geven, beoordelen, toetsen of simpelweg informatie onttrekken aan het model. Onderlinge tegenstrijdigheden tussen elementen in het model worden met behulp van clash-controles opgelost. Wanneer het model vrij is van tegenstrijdigheden (clashes) is het gereed om bijvoorbeeld een aanvraag omgevingsvergunning te doen of in overleg met leveranciers te komen tot gedetailleerde productietekeningen.