Visie

Missie

Wij weten wat goede woningbouw is en onze missie is om waardig wonen voor iedereen mogelijk te maken. Dit realiseren wij door middel van sociaal duurzame ontwerpen die bijdragen aan een fijne woonomgeving voor nu en in de toekomst. Kokon's kernwaarden hierbij zijn:

Sociale verantwoordelijkheid
Het ontwerpen en bouwen van een omgeving raakt een diversiteit aan behoeftes, verlangens en wensen. Ons werk heeft dus altijd impact, dat is een grote verantwoordelijkheid. Wij kiezen ervoor om een positieve bijdrage aan de samenleving te leveren. Dat doet Kokon door in projecten de gemene deler tussen individuele belangen van betrokkenen te vinden. Deze focus op wat ons verbindt in plaats van wat ons verdeelt, maakt de gebouwde omgeving, en dus de maatschappij, inclusiever in alle opzichten.

Teamwork
Binnen het jonge, diverse team van Kokon is veel cohesie en gezelligheid: we motiveren, stimuleren en complimenteren elkaar. Wij werken écht samen, niet alleen binnen de afdelingen, maar door de hele organisatie heen. Er leeft grote ambitie om het beste uit projecten en onszelf te halen, samen dragen we verantwoordelijkheid. Daarom vinden we het belangrijk om de ontwikkeling van elkaars kwaliteiten en specialisaties aan te moedigen.

Ambitie
In onze ontwerpen zoeken wij altijd naar het maximaal haalbare voor alle partijen. Daarbij gaan we verder dan voor de hand liggende oplossingen, zonder dat we de realiteit uit het oog te verliezen. Hierin zijn we heel eerlijk over de mogelijkheden die we zien: we zullen niet de wereld beloven als die niet te geven is. Wel gaan we altijd optimistisch op zoek naar de grenzen van ons eigen kunnen om ze te verleggen.

Doortastendheid
Tussen Kokon en opdrachtgevers zijn de communicatielijnen kort, het hele team weet dat “luisteren naar de klant” key is. Dit betekent echter niet dat we elke ingeving klakkeloos opvolgen en uitwerken. Wij vinden namelijk dat de taak van de architect zich niet beperkt tot enkel het adviseren van wat men verwacht te horen, maar ook gaat over het continue en oprecht zoeken naar de vraag achter de vraag. Want het antwoord daarop is zowel verrassend als doeltreffend.

Toekomstgerichtheid
Als bureau dat zich grotendeels bezig houdt met woningbouw werkt Kokon natuurlijk actief mee aan de realisatie van de woonopgave. Met het oog op de toekomst vinden we het belangrijk om dit met zoveel mogelijk respect voor de aarde en haar bewoners te doen. Vanuit onze maatschappelijke instelling en focus op sociaal design zetten we duurzame en circulaire technieken maximaal in om onze bijdrage te leveren aan het behalen van de UN Global Goals (SDG’s).

Visie
Visie
Visie
Visie