Team Erfgoed

Kokon heeft een rijke historie van bijna 100 jaar. Menig gebouw uit ons portfolio heeft inmiddels een monumentale status. Ervaring met én passie voor de gebouwde omgeving zit daarmee in ons DNA. Onze grondlegger Willem van Tijen bouwde en herbouwde Rotterdam ten behoeve van de sociale maatschappij. In die voetsporen treden wij met renovatie, transformatie en restauratie om gebouwen circulair te (re)vitaliseren. Of het nu gaat om een woonhuis, kantoorpand of pakhuis, wij creëren een toekomst voor het gebouw en een fijne leefomgeving voor de gebruiker.


Know the past to preserve it, preserve it to know it”

- P. Torsello (1998)

 

Werkwijze

Zoals de Romeinse architectuurtheoreticus Vitruvius (c.85 - 20 v.Chr.) de klassieke bouwwijze in 5 orden vatte, zo werken wij in 5 stappen naar een duurzaam eindresultaat:

1. ONDERZOEKEN
Wij horen vragen en zien kansen. Daarmee creëren wij nieuwe mogelijkheden en brengen vraag en aanbod bij elkaar. Bij monumentaal erfgoed is een bouwhistorisch onderzoek van vitaal belang. Het leert u en ons het gebouw kennen en begrijpen én biedt kansen voor vernieuwing. Een 3D scan levert houvast en een fundering waarop onze 3D reconstructie tot stand komt.
Menig gebouw en functie komt in aanmerking voor subsidies die wij voor u in kaart brengen.

2. ONTWERPEN
Er zijn wensen en er zijn kansen waarmee wij creatief en pragmatisch aan de slag gaan. Als architect brengen wij de ingrediënten voor een ontwerp stapsgewijs bijeen en creëren een nieuwe omgeving/werkelijkheid die met 3D modellen en maquettes tot leven komt. In deze fase komen ook externe adviseurs als een constructeur en installateur aan tafel. Zo nodig leggen wij de plannen voor aan de betrokken gemeente.

3. UITWERKEN
Alle kennis en informatie komt samen in deze fase, waarbij een technisch ontwerp tot stand komt. De betrokken partijen leveren input en het ontwerp wordt verder uitgewerkt. Indien nodig worden er vergunningen aangevraagd. Tevens wordt er een geschikte aannemer gezocht. Elk type project vraagt om een bepaalde expertise waarvoor wij partijen kunnen aandragen en adviseren.

4. VOORBEREIDEN
Voordat een aannemer en betrokken partijen aan de slag gaan wordt het ontwerp vertaalt naar een bouwplan met omschrijving. Hier komt alle informatie op het gebied van techniek, esthetiek, constructie en afwerking samen. Het werk wordt letterlijk voorbereid om de tekentafel te verlaten en werkelijkheid te worden.

5. BEGELEIDEN
Ondanks dat er een goede voorbereiding is geweest komen er bij verbouw nog regelmatig vragen tijdens de uitvoering naar voren. Het (monumentale) pand kan prachtige en onverwachte verrassingen tevoorschijn brengen. Deze worden door ons als projectleiding in samenspraak en gericht op het eindresultaat meegenomen in de uitvoering van het project. Wij helpen u en de aannemer om de bouw in goede banen te leiden en tot een prachtig resultaat te komen.

Kokon Erfgoed Team

Expertise

Erfgoed vraagt om een rijke verscheidenheid aan expertises om haar op een effectieve en eervolle wijze toekomstbestendig te houden. Team Erfgoed van Kokon bestaat uit ervaren architecten, projectleiders en creatief jong talent. Deze combinatie resulteert in een volledig team waar bouwhistorie, architectuur, interieur en bouwfysica krachtig samenbundelen. Samen werken wij elke dag aan het realiseren van mooie projecten.

Of het nu gaat om de restauratie van een imposant rijksmonument, de zorgvuldige historische detaillering van een dakkapel of herinrichting van een interieur: Team Erfgoed denkt graag met u mee.
 

“Erfgoed leeft; er komt elke dag een beetje bij”

- ir. A. van Deursen MA