Kokon

Over Kokon

Kokon Architectuur & Stedenbouw is een Rotterdams architectenbureau met wortels die teruggaan tot de jaren '30 van de vorige eeuw. Onder leiding van architecten ir. Ron van Leeuwen en ir. Henk Middelkoop is het bureau gespecialiseerd in woningbouw, woonzorgprojecten, stedenbouw en monumentenzorg. Uit Kokon's uitgebreide portfolio met onder meer verschillende rijksmonumenten blijkt de bijna honderdjarige toewijding aan het maken van mooie, kwalitatieve en sociaal duurzame ontwerpen.

Missie
De missie van Kokon is wonen tot geluk maken, geinitieerd door onze grondlegger ir. Willem van Tijen.. Onze focus op sociale duurzaamheid zorgt ervoor dat onze ontwerpen waardevol zijn voor zowel huidige als toekomstige omgevingsgebruikers, door het creëren van een toegankelijk ontworpen wereld met ruimte voor iedereen. Dit omvat huisvesting, gezondheidszorg en buurtontwikkeling met speciale aandacht voor stedenbouw en erfgoed. 

Werkwijze
Bij Kokon werken architecten met verschillende ontwerpstijlen, waardoor we van alle markten thuis zijn. Wij spreken de taal van onze opdrachtgevers en hebben een groot inlevingsvermogen in belanghebbenden. Wij werken snel en kostenbewust, spelen in op veranderingen in de maatschappij en streven naar ontwerpen die een prettige leefomgeving garanderen.

Bouwkunde
Voor alle projecten werkt Kokon met Revit, een 3D-modelleringssoftware die speciaal is ontwikkeld voor BIM-processen. Revit maakt visualisatie, ketenintegratie, driedimensionale gebouwmodellen en transparantie mogelijk en gaat hand in hand met bouwkunde en regelgeving. Op het gebied van duurzaamheid en energieverbruik beschikt Kokon over specialisten die projecten kunnen realiseren binnen de principes van NOM (nul-op-de-meter), BENG (bijna energie neutrale gebouwen), Passief Bouwen en meer.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Bij Kokon zijn we toegewijd aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, en onze focus op waardevol wonen drijft ons om duurzame ontwerpen te maken die onze ecologische voetafdruk minimaliseren. Met onze multidisciplinaire aanpak en nadruk op inclusieve gemeenschappen, willen we een positieve impact hebben op de samenleving en tegelijkertijd onze planeet behouden voor toekomstige generaties. Hierbij focussen we specifiek op United Nations SDG 11.