Stedenbouw

Stedenbouw gaat over het maken van inspirerende plekken; plekken waar mensen graag verblijven en zich maximaal kunnen ontplooien. Uitgangspunten zijn altijd context, esthetiek en functionaliteit. Bij Kokon staat de mens centraal, in de leefomgeving die we creƫren zoeken we altijd naar het maken van herbergzame en aangename openbare ruimtes: hofjes, pleinen, parken en singels vormen de ruggengraat van onze stedenbouwkundige plannen.

 

Bij voorkeur betrekken we bij de planvorming alle belanghebbenden, ook die in de directe omgeving van het plan. Vanwege de vaak relatief grote doorlooptijden worden stedenbouwkundige plannen altijd flexibel opgesteld, zodat programmawijzigingen eenvoudig kunnen worden ingepast.

 

De stedenbouwkundige werkzaamheden van Kokon beslaan het hele ontwerptraject. Wij werken onze plannen door van eerste schets tot en met inrichtingsplannen op detailniveau, daarnaast maken wij de bijbehorende bestemmingsplannen.