LAB-02 Tiny on GHG

Kokon does not only focus on large projects, but also has an eye for living on a smaller surface. Without land ownership, without a mortgage: very affordable.

Our founder Willen van Tijen already paid attention to 'living for singles', as they called it half a century ago. At that time, the flat was seen as a solution for this group. Kokon is now bringing it further: mini-living is the solution for the extra housing-capacity that is currently needed.

As an exercise we have designed tiny houses on the roof of the Groothandelsgebouw in Rotterdam (for which Van Tijen designed a beautiful façade). We are currently working on the realization of this project. Keepan eye on us. Living in a tiny house in the Central District of Rotterdam: what else do you want!

Kokon richt zich niet alleen op grote projecten, maar heeft ook oog voor het wonen op een kleiner oppervlak. Zonder grondeigendom, zonder hypotheek: heerlijk betaalbaar. 

Onze oprichter Willen van Tijen had al aandacht voor 'het wonen van alleenstaanden', zoals ze dat een halve eeuw geleden noemden. Destijds werdt de flat als een oplossing gezien voor deze doelgroep. Kokon denkt inmiddels verder: mini-living is de oplossing voor de extra wooncapaciteit die op dit moment nodig is. 

Als exercitie hebben we op het Groothandelsgebouw te Rotterdam (dat Van Tijen van een mooie gevel voorzag) tiny houses op het dak gepositioneerd. Op dit moment werken we aan de realisatie daarvan. Blijf ons wat dat betreft volgen. Wonen in een tiny house in het Central District van Rotterdam: wat wil je nog meer!

Location Rotterdam
Team
Henk Middelkoop partner / architect