Team Heritage

Introduction

Method

Zoals de Romeinse architectuurtheoreticus Vitruvius (c.85 - 20 v.Chr.) de klassieke bouwwijze in 5 orden vatte, zo werken wij in 5 stappen naar een duurzaam eindresultaat:

 

  1. Onderzoeken

Wij horen vragen en zien kansen. Daarmee creëren wij nieuwe mogelijkheden en brengen vraag en aanbod bij elkaar. Bij monumentaal erfgoed is een bouwhistorisch onderzoek van vitaal belang. Het leert u en ons het gebouw kennen en begrijpen én biedt kansen voor vernieuwing. Een 3D scan levert houvast en een fundering waarop onze 3D reconstructie tot stand komt. Menig gebouw en functie komt in aanmerking voor subsidies die wij voor u in kaart brengen.

 

  1. Ontwerpen

Er zijn wensen en er zijn kansen waarmee wij creatief en pragmatisch aan de slag gaan. Als architect brengen wij de ingrediënten voor een ontwerp stapsgewijs bijeen en creëren een nieuwe omgeving/werkelijkheid die met 3D modellen en maquettes tot leven komt. In deze fase komen ook externe adviseurs als een constructeur en installateur aan tafel. Zo nodig leggen wij de plannen voor aan de betrokken gemeente.

 

  1. Uitwerken

Alle kennis en informatie komt samen in deze fase, waarbij een technisch ontwerp tot stand komt. De betrokken partijen leveren input en het ontwerp wordt verder uitgewerkt. Indien nodig worden er vergunningen aangevraagd. Tevens wordt er een geschikte aannemer gezocht. Elk type project vraagt om een bepaalde expertise waarvoor wij partijen kunnen aandragen en adviseren.

 

  1. Voorbereiden

Voordat een aannemer en betrokken partijen aan de slag gaan wordt het ontwerp vertaalt naar een bouwplan. Hierin komt alle informatie op het gebied van techniek, esthetiek, constructie en afwerking samen. Het werk wordt letterlijk voorbereid om de tekentafel te verlaten en werkelijkheid te worden.

 

  1. Projectbegeleiding

Ondanks dat er een goede voorbereiding is geweest komen er bij verbouw nog regelmatig vragen tijdens de uitvoering naar voren. Het (monumentale) pand kan prachtige en onverwachte verassingen tevoorschijn brengen. Deze worden in samenspraak en gericht op het eindresultaat meegenomen in de uitvoering van het project. Wij helpen u en de aannemer om de bouw in goede banen te leiden en tot een prachtig resultaat te komen.

Kokon Heritage Team

Team

Team