Oplevering Stek 13

04-02-2020

In Dordrecht is ons transformatieproject Stek 13 opgeleverd. 

Het voormalig gemeentearchief van Dordrecht is na transformatie een appartementengebouw met 29 levensloopbestendige appartementen. Twee gebouwdelen, uit twee verschillende tijdperken hebben hiermee een duurzame nieuwe bestemming gekregen.