Renovatie Parnassia vordert

13-08-2015

De werkzaamheden aan de schil bestaan o.a. uit het vervangen van privacyschermen en hekwerken en het aanbrengen van nieuwe kopgevels. Verder worden nieuwe liften aangebouwd, worden de trappenhuizen en entrees gerenoveerd en worden de bergingen compleet gerenoveerd en opnieuw ingedeeld.