studie 57 woningen

In Ede heeft Kokon een ontwerpstudie gedaan voor 57 woningen bestaande uit verschillende woontypen. De wijk wordt opgezet als een Edese tuinwijk, waarbij er veel aandacht is voor de inpassing van bestaand en nieuw groen en de aansluiting op de omgeving. De verandawoningen grenzen aan een centraal gelegen parkje waar de bewoners worden uitgenodigd om elkaar te ontmoeten. Aan het spoor vormt de bebouwing een meer aaneengesloten geheel met korte woonblokken die een samenhangend ensemble vormen. De afzonderlijke woningen hebben subtiele variaties in de gevel. De bereikbaarheid van de wijk is gunstig door de aanwezigheid van een snelfietsroute en de ligging ten opzichte van het station.

Locatie Ede
Opdrachtgever Bemog Projekt Ontwikkeling & Jan Oosterhout Ontwikkeling B.V.
Team
Thom Pegman assistent-ontwerper
Mark van Stijn senior project architect / BREAAM-expert
Yunran Hu Assistent stedenbouwkundig ontwerper
Ron Van Leeuwen directeur/ architect / stedenbouwkundige