De Akkerranden (stedenbouw)

Oudenhoorn ligt op een steenworp afstand van Hellevoetsluis op de Zuid-Hollandse eilanden. Onder de rook van Rotterdam, in de weidsheid van de polder. De centrale plek in het stedenbouwkundig plan voor de uitbreiding van Oudenhoorn is de nieuwe dorpsbrink. Naast de huidige ‘ring’ waarin de kerk van het dorp staat, vormt dit de belangrijkste openbare ruimte van Oudenhoorn. Aangezien het plan een aanzienlijke uitbreiding voor Oudenhoorn betekent, zal het gefaseerd, in kleine stapjes worden ontwikkeld. Zowel stedenbouwkundig plan als het bestemmingsplan zijn zo opgesteld dat het geprojecteerde programma in de loop der jaren kan veranderen.

Bekijk hier meer over De Akkerranden.

Locatie Oudenhoorn
Team
Süleyman Özbek bureaumanager / architect