Korte Akkeren

Een nieuw appartementengebouw voor de gezellige Goudse wijk Korte Akkeren. Het geheel sluit qua massa aan bij de omringende bebouwing, waar kappen en platte daken elkaar afwisselen. Het lokale gebruik om 3-laagse bouwmassa’s als accent toe te passen op stedenbouwkundige hoekpunten is hier gehandhaafd. De materialisering is een opgefriste variant op het kleuren- en materialenpalet dat de omgeving kenmerkt. Het dak is ten behoeve van PV-cellen van een extra rand voorzien. Het parkeren is opgelost door de kop van het gebouw te voorzien van een uitsparing, waar meerdere auto’s opgesteld kunnen worden. Het gebouw kent een grote mate van begroeiing en mogelijkheden voor vogels om te nestelen.

Locatie Gouda
Team
Henk Middelkoop directeur / architect
Eric Holthuis architect / parametrisch expert