Baljuwstraat

In het proces van het grootschalig renoveren van meerdere galerijflats wordt ook de tweede flat in de wijk De Schooten, de Baljuwstraat, gerenoveerd/getransformeerd. De typische jarenzeventigflats in Den Helder worden ieder met een eigen stijl opgewaardeerd om ieder een eigen karakter te krijgen. Het nu eentonige, massieve en horizontale karakter van de flats wordt aangepakt. Naast het vergroten van de balkons en het ‘up to date’ maken van de woningen is er voor gekozen om de flats zo aan te pakken dat ze haast niet herkenbaar zijn als galerijflats.

Uiteraard is verduurzamen van de woningen een hoofdprioriteit, maar in het kader van levensduurverlenging worden daarnaast ook balkons vergroot, privacyschermen, balkon- en galerijhekken vernieuwd. Dit alles wordt geïntegreerd in verticaal georiënteerde betonnen kaders. Hierdoor wordt de schaal van het complex aangenamer en de monotonie en anonimiteit van de oorspronkelijke gevels voorgoed teniet gedaan, de individuele woning afleesbaar in de gevel. De appartementen én de omgeving worden hierdoor aantrekkelijker voor bewoners en omwonenden.

Betonnen balkon- en galerijgeveldelen worden vervaardigd uit ‘Ultra Hoge Sterkte Beton’, dat sterke constructies toestaat met veel geringere materiaaldiktes. Dit materiaal heeft zijn waarde ruimschoots bewezen, en biedt architecten de mogelijkheid veel betonconstructies veel slanker te ontwerpen, hetgeen wordt vereist in zowel moderne architectuur als renovatie/transformatie.

De papyruszuilen in de Luxortempel, gelegen in Egypte, dienden als eerste inspiratie. Dit thema gecombineerd met een heldere opdeling in autonome volumes van 3 beuken moet er voor zorgen dat de flat niet langer herkenbaar is als jarenzeventigflat.

De welstandscommissie in Den Helder heeft de uitbundige ‘upgrade’ van de galerijflat aan de Baljuwstraat goedgekeurd, en de bouwwerkzaamheden zijn in volle gang.

 

Locatie Den Helder
Opdrachtgever Woningstichting Den Helder
Team
Ron Van Leeuwen directeur/ architect / stedenbouwkundige