De Schooten (3)

In het kader van herstructurering heeft Kokon in de wijk De Schooten te Den Helder aan de Adam Schuurmanstraat, Pieter Korffstraat en de Folkert Lambertsstraat drie appartementencomplexen voor senioren ontworpen.

Alle woningen zijn gegroepeerd rond een gemeenschappelijke, semi-openbare binnentuin die mede bijdraagt aan veiligheid en de mogelijkheid tot ontmoeting.

De architectuur wordt gekenmerkt door een mediterrane sfeer: lage kappen met grote overstekken. Deze contrasteert sterk met de omliggende bebouwing. Er is veel variatie in de levensloopbestendige woningtypen.

Locatie Den Helder
Opdrachtgever Woningstichting Den Helder
BVO 10.500 m²
Team
Ron Van Leeuwen directeur/ architect / stedenbouwkundige