Duinroos

“Een upgrading om er weer vijftig jaar verder te kunnen”, dat was de opgave voor dit project aan de Duinroosstraat in Den Helder. 

Het ensemble van vijf nagenoeg parallel liggende portiekgebouwen bevindt zicht in een parkachtige omgeving. Parkhofjes en parkeerhofjes wisselen zich onderling af. Men komt binnen via entree’s gelegen aan de parkeerhofjes.

De kenmerkende, ietwat saaie, gevelindeling is door meerdere eerdere renovaties enigszins vertroebeld geraakt. Ook is de eentonigheid van de vijf verschillende blokken niet meer van deze tijd. Om die reden krijgen de gebouwen een totale make-over waarbij elk blok zijn eigen metselsteen krijgt, een uniek patroon op de kop en een vergroot balkon per appartement. Deze vergrote balkons richten zich op de parkhofjes om het uitzicht maximaal te benutten. Deze ingrijpende upgrading zal in bewoonde toestand plaatsvinden zodat de overlast voor de huidige bewoners minimaal is.

De aanvankelijk horizontale expressie is in het nieuwe plan omgezet naar een verticale expressie door middel van sneden om orde aan te brengen in het gevelbeeld. De sneden ter plaatse van de entree’s krijgen net zoals de kopgevels een eigen patroon, waardoor ze een meer prominente rol binnen het plan hebben gekregen. 

De aan de parkhof gelegen balkons worden in nieuwe vorm breder en dieper en vormen in samenhang met de buurbalkons een tweede verhaal dat zich over de gevel afspeelt. De balkons uitgevoerd in schoon beton met matglazen balustrades brengen met hun vormentaal een hedendaags beeld tot stand dat aansluit bij de achterliggend gevelgeleding van de bestaande gevel. In combinatie met het frisse metselwerk en de klassieke en moderne patronen, ontstaat er een erg expressief beeld waarbij de monotonie van het achterliggende gebouw doorbroken wordt. De gebouwen zijn daarmee helemaal klaar om een nieuwe toekomst tegemoet te zien!

Locatie Den Helder
Opdrachtgever Woonstichting Den Helder
BVO 9.983m²
Team
Ron Van Leeuwen directeur/ architect / stedenbouwkundige
Roy Gorissen architect