Groenendael, Het Balkon

Het park als inspiratie. Aan het begin van het ontwerpproces waren er diverse uitdagingen. Belangrijk was het oplossen van de hoogteverschillen van het terrein. Met het ontwerp dat er nu ligt geven we een mooi antwoord op dit vraagstuk.

We hebben 3 hofjes met woningen gecreëerd in een groot park en niet 3 hofjes met daartussen kleine parkjes. Dat is eigenlijk het basiskenmerk van het plan. Doordat de hofjes niet evenwijdig aan elkaar maar vrij in het park liggen, versterkt dit het concept van het wonen in een park. De woningen hebben voortuinen (hofjes) aan de entreezijde en een park aan de achterzijde met diepe tuinen. Deze tuinen vloeien over naar het park door middel van taluds. Door de ligging van de hofjes, tuinen op het westen en oosten, is de bezonning voor alle woningen optimaal.

De materialen waarmee de woningen uitgevoerd worden maken het beeld compleet. We hebben gekozen voor een homogene uitstraling door het gebruik van één kleurtint voor het gevelmetselwerk, de keramische dakpannen en de gevelbeplating, om niet te contrasteren met de directe omgeving. Dankzij het gebruik van een aardse kleur, terracotta, ontstaat er een mooie harmonie tussen de woningen en het park. En door toevoeging van diverse aluminium kaders, krijgen de verschillende type woningen toch hun eigen signatuur in het grote geheel.

Locatie Vleuten
Team
Süleyman Özbek bureaumanager / architect