Kloostersteeg

Het project van de kloostersteeg bestaat uit twee ontwerpen aan beide kanten van Het Klooster, een kleine steeg verbonden met de Nieuwehaven in Gouda. Op deze plek stond in het verre verleden de Refter van het nu verdwenen Clarissenklooster, opgevolgd door een smalle straat van kleine arbeiderswoninkjes. Van deze woninkjes waren nog kleine delen overgebleven, verwerkt in schuren en garages, waaronder een timmerwerkplaats.

Deze werkplaats wordt getransformeerd tot vijf kleine woningen, waarbij zoveel mogelijk elementen worden hergebruikt om zo de archeologisch gevoelige bodem niet aan te tasten, en zal worden omgedoopt tot de ‘timmerfabriek’. De stijl haakt in op de gevarieerde, historische omgeving en de verdeling van de gevels in glazen puien refereert aan de indeling en industriële puien van het originele gebouw.

Tegenover de timmerfabriek liggen enkele garages en schuren, ontstaan door jaren van transformaties van de arbeiderswoningen. Deze garages worden getransformeerd tot woningen met behoud van historisch materiaal zoals tussenmuren en funderingen. Door het originele stramien te handhaven ontstaat een moderne interpretatie van de arbeiderswoningen.

Locatie Gouda
Opdrachtgever Pancras Vastgoed
Team
Henk Middelkoop directeur / architect
Alan Dolieslager architectonisch erfgoedontwerper
Sharon Engelsma assistent projectleider / technisch ontwerper