Stedenbouwkundig plan Küçükçekmece

‘Een groene oase in de drukte van Küçükçekmece’

Voor de deelgemeente Küçükçekmece in Istanbul heeft Kokon een concept masterplan gemaakt voor een compleet nieuwe wijk ter grootte van ca. 110 ha.

Het plangebied bevindt zich in een sterk verstedelijkte context. Er is weinig substantieel en kwalitatief groen aanwezig. Centraal in het plan komt een groot park te liggen. Het park strekt zich uit van de bestaande bebouwing aan de noordzijde tot het meer van Küçükçekmece aan de zuidzijde. Bebouwing met een hoge diversiteit aan programma (woningen, winkels, kantoren, openbare gebouwen, etc.) zal, afhankelijk van de randvoorwaarden, het park flankeren en de verbindende schakel met de omliggende buurten vormen.

Het park is autovrij en wordt een centrale ontmoetingsplek, toegankelijk, in het bijzonder voor mindervaliden. Het wordt duurzaam vormgegeven met een grote mate van diversiteit in groenoplossingen en gebruiksmogelijkheden.

De nieuw te realiseren gebouwen zullen optimaal inspelen op het groene hart met een streekeigen, hedendaagse en duurzame architectuur.

Locatie Küçükçekmece, Istanbul, Turkije
Team
Süleyman Özbek bureaumanager / architect