Sveaparken

De wijk Sveaparken wordt gekenmerkt door het bouwen in een Zweedse sfeer met een hoge ambitie.

Kokon Architectuur & Stedenbouw ontwierp de eerste huur- en koopwoningen. Alle woningen hebben kappen, rode houten gevels en wit omlijste kozijnen. De kap van de appartementen is gedraaid en golft als het ware over het gebouw. Door de lage beëindiging wordt aansluiting gevonden met de omliggende laagbouw. Juist de kap zorgt er voor dat het gebouw niet overkomt als een normale galerijflat die het wel degelijk is.

Achtertuinen van de eengezinswoningen zijn kleiner dan normaal, maar liggen direct aan gemeenschappelijk groen. Bewoners bewaken zelf de instandhouding van de erfscheidingen, het groen en onder meer de kleurstelling. Sveaparken fase 1 bestaat uit 71 eengezinswoningen vrije sector koop, 31 appartementen sociale huur en 51 appartementen vrije sector koop.

Locatie Schiedam
Team
Ron Van Leeuwen directeur/ architect / stedenbouwkundige