Villa Stela

Een villa ontwerpen in Noord-Holland en volledig volgens de principes van Passief Bouwen is een mooie uitdaging.

Uiteindelijk bleek dat de lokale stolpboerderij een prachtige compacte vorm is om als uitgangspunt te kiezen. Ook qua materialisatie is aangesloten bij de couleur locale. De score voor Passief Bouwen is voor het ontwerp vastgesteld op 10 kWh/m²/jr.

Een mooie ambitie om dit in de uitvoering waar te maken door optimale luchtdichting, isolatie en ventilatie.

Locatie Venhuizen
Team
Henk Middelkoop directeur / architect