Concerthotel

Location Vlissingen NL
Client AVV Beheer te Middelburg
Team
Henk Middelkoop partner / architect
André van Deursen architect / heritage project leader
Alan Dolieslager architectural heritage designer