Concerthotel Arsenaaltheater

Aan het kruispunt van de Zeilmarkt, Emmastraat en Baljuwstraat vinden we het Arsenaaltheater. Uitkijkend over het Arsenaalplein richting de haven staat de fundamenten van dit gebouw al sinds de 16e eeuw stevig in de Vlissingse zeeklei. 

Voorheen maakte het onderdeel uit van het defensiecomplex, waar ook het Arsenaal en de Willem II kazerne onder vallen. Nadat de marine zich terugtrok is het gebouw andere functies gaan vervullen. De meest bekende is het concertgebouw. Maar ook de pinksterkerk en het arsenaaltheater liggen nog vers in het geheugen. Momenteel staat het gebouw met het achterliggende schouwburgcomplex al weer enkele jaren leeg. Eerdere pogingen om het te ontwikkelen naar een hoogbouwlocatie zijn om begrijpelijke redenen mislukt. Dit stukje stad vraagt daar niet om. 

Onze opdrachtgever AVV kocht de locatie enkele jaren geleden en vroeg aan Kokon een strategie voor te stellen om tot herontwikkeling over te gaan. Alles onderzoekend kwamen we al snel tot de conclusie dat het voormalige Concertgebouw een monument had moeten zijn. En dat het bestemmingsplan voldoende ruimte biedt om een gave en passende herontwikkeling mogelijk te maken. Bestemmingsplanmatig is een hotel toegestaan en gezien de ambities van de gemeente Vlissingen op dit vlak, is dat een goed vertrekpunt. 

Een analyse van verdwenen bebouwing op het terrein tussen het concertgebouw en de dijk toont aan dat hier opslaggebouwen van defensie hebben gestaan. We hebben de vorm en functie daarvan onderzocht en de stijl en architectuur van deze gebouwen is uitstekend geschikt om terug te halen. De locatie is namelijk beschadigd door slechte ingrepen uit de 2e helft van de vorige eeuw. Als we dat herstellen - en dat kan binnen het bestemmingsplan - dan gaat deze hoek van de stad er enorm op vooruit en krijgt iedereen een herkenbaar stukje Vlissingen terug. Met zorg gereconstrueerd en klaar voor de toekomst. Er is voldoende mislukte moderniteit in Vlissingen voorhanden om met elkaar vast te stellen dat er hoognodig zorgvuldige reparaties aan het stedelijk weefsel nodig zijn om de stad te laten herstellen van alle brute ingrepen. In maritiem historische stijl. 

Qua architectuur hebben we de witte gevels van de voormalige pakhuizen opnieuw ingezet. Aangevuld met het in de jaren 90 uiteindelijk gesloopte pakhuis dat nu terugkomt als gevelaccent. Verder krijgt het gebouw een representatieve gevel aan de Oranjedijk, want doordat in deze hele zone eerder ten behoeve van de dijkverbreding sloop heeft plaatsgevonden, is het gezicht van de stad op deze plek verloren gegaan. 

De gevel krijgt stucwerk met schijnvoegen, zoals elders in Vlissingen in de 18e en 19e eeuw veel toegepast. Eigenlijk is dit een soort maritieme-stijl geworden, want ook andere steden waar defensie gelegerd is geweest, hebben gebouwen in dezelfde witte stijl. Denk bijvoorbeeld aan Hellevoetsluis, Den Briel en Den Helder. 

In het ontwerp zijn hotelkamers opgenomen die voldoen aan de eisen van een 4 sterren-hotel. Aangevuld met ruimtes voor thuiswerkers langs de Baljuwstraat. Dit omdat de auto's geparkeerd kunnen worden op de begane grond, maar dat levert normaal gesproken een dode plint op. Daar is niet voor gekozen, want vanuit de hotelfunctie kunnen de van buiten bereikbare ruimtes voor thuiswerkers gemakkelijk geserviced worden. 

Optioneel is er een parkeergarage mogelijk, maar deze is niet nodig voor het hotelfunctie. Alle parkeerplaatsen kunnen op de begane grond en voor het gebouw aan de Oranjedijk gerealiseerd worden. 
In de kelders van het oude Concergebouw kan een cafe ondergebracht worden door de kelders na zorgvuldig archeologisch onderzoek iets uit te diepen en van een betonnen fundering tegen kwelwater en verzakkingen te voorzien. 

Locatie Vlissingen
Opdrachtgever AVV Beheer te Middelburg
Team
Henk Middelkoop directeur / architect
André van Deursen architect / erfgoedprojectleider
Alan Dolieslager architectonisch erfgoedontwerper