Artikel Ron van Leeuwen op Omgevingsweb, Cobouw: "Woningcorporaties moeten weer gaan ontwikkelen"

28-04-2020

Het artikel van Kokon-partner Ron van Leeuwen inzake de ontwikkelnoodzaak voor woningcorporaties is gepubliceerd op Omgevingsweb.nl en op Cobouw.nl.

In de jaren voorafgaand aan de kredietcrisis was het gebruikelijk dat woningcorporaties hun eigen woningen ontwikkelden tezamen met vrijesectorwoningen. Als uitgangspunt gold dat de winsten uit de markt ten goede kwamen aan de kwaliteit van de sociale woningbouw. Er was zelfs een woord voor, opbrengsten werden 'verschreven'. Nagenoeg de meeste goedkope woningen in Nederland kwamen op deze wijze tot stand. Echter na enkele excessen met derivaten, een boot en een Maserati, besloot de overheid om in te grijpen. Woningcorporaties moesten zich alleen met hun kernactiviteiten gaan bezighouden en mochten geen woningen voor de markt meer ontwikkelen. Bovendien moesten ze in het kader van de vermaledijde verhuurdersheffing tot 25% van hun huurinkomsten afdragen aan het rijk.

Lees het hele artikel op: Omgevingsweb