Deltaplein voorbeeld in rapport Leefomgevingskwaliteit

11-04-2022

Het nieuwe onderzoeksrapport ’Bouwen aan leefomgevingskwaliteit' van Vereniging Deltametropool werpt een blik op de volledige breedte van het begrip 'leefomgevingskwaliteit'. Daarnaast laat het, aan de hand van o.a. Deltaplein, zien dat de woningbouwopgave uitstekend benut kan worden om onze dorpen en steden nóg leefbaarder te maken.

De meerwaarde van binnenstedelijk bouwen wordt steeds duidelijker. Het vergroten van het woningaanbod en locaties voor werk en voorzieningen versterkt de bestaande steden en dorpen. Toch zijn er voor aanvang van binnenstedelijke bouwprojecten vaak veel vragen. Wordt het niet te vol? Blijft er nog ruimte voor groen?

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Zeker de moeite waard, lees hier op pagina 66 meer over Deltaplein.