HeiligHarn: bouwvergunning verleend

13-10-2014

Voor de 'upgrading' van ons project HeiligHarn, te Den Helder, is bouwvergunning verleend.

Renovatie van grootschalige flatgebouwen uit de jaren '50, '60 en '70 is een noodzakelijke stap in de richting van duurzame en betaalbare woningen. Het complex 'HeiligHarn', waarvoor Kokon de upgrading verzorgt, is op meerdere fronten onder handen genomen.

Ter plaatse van de huidige enkellaagse poort wordt een vergrote, drielaagse doorbraak gemaakt, waarin een entreepartij voor het nieuw te realiseren 'scharniergedeelte' van de flat is opgenomen. De poort wordt daardoor prominenter, en verbindt voor- en achtergebied van de flat beter, en maakt de omgeving vriendelijker. Het metselwerk van de plint van het gebouw wordt vernieuwd met antraciet metselwerk, terwijl het metselwerk in de overige geveldelen wordt vernieuwd, na aanbrengen van nieuwe isolatie.

Daarnaast worden balkons vergroot, privacyschermen, balkon- en galerijhekken vernieuwd, dit alles geïntegreerd in vertikaal georiënteerde betonnen kaders. Hierdoor wordt de schaal van het complex aangenamer en de monotonie en anonimiteit van de oorspronkelijke gevels voorgoed teniet gedaan. Optopappartementen, 'penthouses' op de lange vleugel en de knik van het gebouw, met grote individuele buitenruimte geven het geheel een luxueuze aanblik.