Masterplan ‘Broadway’

24-02-2015

Vandaag is het met succes ontvangen masterplan gepresenteerd aan de MAF-Group te Vlaardingen. Het bedrijf is al meer dan 100 jaar leider in het vermalen en breken van ertsen en mineralen en actief op het gebied van handel. 

De groep bestaat momenteel uit een aantal bedrijven die gehuisvest zijn in een omvangrijk en gevarieerd samenstelsel van gebouwen aan de haven. 

De interne logistiek is in de jaren gegroeid en voor het bedrijf begrijpelijk maar oogt onlogisch in termen van goederenstromen, verkeer van medewerkers, opslag en functies.

Door een intensief proces in een nauwe samenwerking met het bedrijf, is de huidige situatie in kaart gebracht. Aan de hand van de beoordelingen zijn conclusies getrokken. Er valt in de fabriek veel ruimte voor goederenopslag te winnen.

In het masterplan in een nieuwe logistieke as, ‘Broadway’, in het midden van de fabriek opgenomen. Deze ingreep zal niet alleen ruimte-efficiënter zijn maar ook de logistiek bevorderen.