Stadmakerscongres 2023

27-11-2023

Rotterdam heeft tientallen groene daken. De stad ziet er zo niet alleen groener uit, maar het groen is ook een buffer bij regenafvoer en zorgt ervoor dat een dak langer goed blijft. Deze aanpak sluit goed aan bij Kokon's visie op klimaat adaptieve stedenbouw.

Tijdens het Stadmakerscongres 2023 namen stedenbouwkundigen Arvid en Bouwe deel aan een inspirerende tour over het groene dak van de Doelen. Ook bezochten ze het atelier 'Plaats voor Plekmakers', over de beschikbaarheid van werkplekken in de stad, en Studio Stadmaken, over de uitdagingen van succesvolle participatie door Rotterdammers.

Het congres zet de cruciale rol van stedenbouwkundig design in deze en meer uiteenlopende maatschappelijke uitdagingen jaarlijks weer op de kaart. Als Rotterdams bureau blijft Kokon Architectuur & Stedenbouw mee ontwikkelen aan een stad voor iedereen.