studie 132 appartementen

Binnenstedelijke vernieuwing Rotterdam

De opgave aan de Hudsonstraat in Rotterdam ligt in het invullen van twee braakliggende kavels met stadsblokken die verwijzen naar de bestaande morfologie. De wijk Bospolder Tussendijken is samen met de aanleg van nieuwe havens ontstaan in het begin van de twintigste eeuw. Het gebied kent vandaag een zeer gemengde populatie. De opbouw bestaat uit ‘klassieke’ gesloten stadsblokken van 4 tot 5 lagen hoog waarbij de hoeken van de blokken veelal afgeschuind zijn.

De nieuwe bouwmassa’s zijn hier een moderne vertaling van. Het woonprogramma bestaat uit 132 eenheden en is bedoeld als aanvulling op het bestaande bevolkingsprofiel en kent grondgebonden stadswoningen en appartementen in het midden en hogere segment. In de middengebieden zijn onder deels gemeenschappelijke, semi-openbare binnentuinen parkeergarages uit het zicht onttrokken.

Locatie Rotterdam