Aria-Zuid

Een dorp in de stad, dit was de basisgedachte bij het ontwerp en de ontwikkeling van plan Aria, waarmee in 2010 het plan is vastgesteld. Nu anno 2022 circa de helft van het plan is gerealiseerd, blijkt dit een gedachte te zijn die werkt. Aria heeft een aangename, informele uitstraling, mensen wonen er graag, de architectuur en stedenbouw spreken een brede doelgroep aan. Aria-Noord is inmiddels nagenoeg afgerond en de ontwikkeling van Aria-Zuid staat in de startblokken. De eerste fase is begin deze maand in de verkoop gegaan. Het  ligt gezien het succes van Aria-Noord voor de hand om verder te werken met de bewezen ontwerpuitgangspunten in de komende fases.

Aria-Zuid vormt één geheel met Aria-Noord. Dit uit zich onder meer in een continuïteit van sfeer, uitstraling, materiaalgebruik, straatprofielen en  korrelgrootte. Het plan wordt gekarakteriseerd door een schakeling van openbare ruimtes, verbonden door een langzaamverkeersroute. Het plan is kleinschalig en informeel. Woningen liggen aan rustige straatjes of aan een pleintje, hof of parkje. 

Ontmoeting en interactie tussen bewoners wordt gestimuleerd in een openbaar gebied dat zo veel mogelijk is toegesneden op de voetganger. Het stedenbouwkundig ontwerp schept de condities om in de verdere uitwerking een plan te maken waarin groen een hoofdrol speelt. Groen speelt een belangrijke, soms onderschatte rol bij het creëren van een aangenaam en gezond leefklimaat. Een zorgvuldige groeninrichting helpt om aangename verblijfsplekken te creëren, biodiversiteit te stimuleren en draagt direct bij aan het geluk en gezondheid van bewoners.

Locatie Goes
Opdrachtgever Fraanje Aannemingsbedrijf
Team
Teun Claassen Stedenbouwkundig ontwerper
Ron Van Leeuwen directeur/ architect / stedenbouwkundige
Bouwe Boonstra stedenbouwkundige