Brede school Het Balkon

Het Balkon is een grote gevarieerde wijk aan de rand van Maassluis, aan de Nieuwe Waterweg. In deze fase worden 38 huurwoningen en een Brede School, alsmede een tandartsenpraktijk gebouwd. Door de school als integraal deel van de wijk te realiseren, op een prominente plek middenin de buurt, hoeven de kinderen in de laagste klassen van de basisschool de wijk niet uit, mede dankzij de buitenschoolse opvang (BSO) en het openbaar toegankelijke schoolplein, waardoor het gebouw ook buiten schooltijden als spil van de wijk functioneert.

Bij het ontwerpen van de school is vanaf het begin gebruik gemaakt van 3D-tekenmethodes (Revit) waardoor voor opdrachtgevers en gebruikers, die nauw bij het ontwerp betrokken waren, in elke fase van het ontwerpproces snel en efficiënt keuzes gemaakt konden worden.

3D-tekenwerk maakt de gevolgen van elke ontwerpbeslissing direct inzichtelijk, waardoor het hele proces aanzienlijk verkort kon worden. Van schetsontwerp tot werktekeningen heeft het hele ontwerpproces daardoor slechts achttien maanden in beslag genomen. Door de BIM-methodiek zijn de kosten van het project in elk stadium van het ontwerpproces inzichtelijk te maken.

Locatie Maassluis
Opdrachtgever Maasdelta