De Tuinen van Hernesse

Wonen in een parkachtige omgeving is voor veel mensen iets waar ze lang van dromen. Het plangebied is dan ook een unieke plek om te kunnen wonen; water en groen zijn al volop aanwezig.

De omlijsting van het plangebied bestaat uit bomen, veelal bestaand, op sommige plaatsen aangevuld om deze rand te versterken. De binnenlijn van deze rand is zichtbaar doordat het binnendeel van het gebied uit een opener en lagere beplanting bestaat, gecombineerd met solitaire bomen of groepjes bomen. Een aantal  woonclusters is in deze bosrand geschoven waardoor ruimte bewaard is gebleven in het centrum. Op deze manier hebben deze clusters het uitzicht op een bos of een parkzijde.

Binnen de bosrand ligt een parkachtig landschap met als kern de tuinen. Om zoveel mogelijk gebruik te kunnen maken van het park is een autoluw binnengebied een belangrijk uitgangspunt van het plan. Om een woongebied met zo min mogelijk autoverkeer te maken is gekozen om al de woonclusters op verschillende plaatsen van buitenaf te ontsluiten. Waar auto’s naar binnenkomen, parkeren ze in en bij de woning, ze rijden dan niet verder door het gebied.

Als kern van dit binnengebied liggen de tuinen. In dit centrale deel liggen bestaande en nieuwe gebouwen in een strakke, orthogonale richting. Om van dit centrale deel een echte kern te maken die als een parel in zijn omgeving ligt is gekozen voor een tuin met bloemen, bomen, paden, terrasjes en hagen en bijzondere plekken.

Locatie Middelharnis