GGZ Nijmegen

Het project betreft de nieuwbouw van een psychiatrische kliniek voor kortdurende opname en behandeling (RGC) op het terrein van het UMC St. Radboud in Nijmegen. Het centrum staat naast de Psychia­trische Universiteitskliniek (PUK). GGZ Nijmegen en het UMC St. Radboud bieden samen (poli)klinische zorg aan volwassenen. 

Locatie 

Het bouwperceel heeft een smalle langwerpige vorm, aansluitend op de terreinvorm en verweven met de bestaande bebouwing. Bij het ontwerp zijn veel stedenbouw­kundige randvoorwaarden gesteld. De omliggende gebouwen zijn tijdens de sloop van de bestaande bebouwing en de uitvoering van de nieuwbouw in bedrijf gebleven. Ook zijn historische en beeldbepalende elementen aan de westzijde van het terrein behouden. 

Het oostelijk deel van de nieuwbouw sluit aan op het straatniveau, het westelijk deel op het 3 meter lager gelegen tuinniveau. Beide bouwde­len hebben drie bouwlagen. Door het hoogteverschil in het terrein verspringt het bouwvolume in het midden (ter plaatse van de stijg­punten). Deze gelaagdheid geeft het gebouw een minder massale indruk.

Locatie Nijmegen