Graaf Florisweg

Begin 2022 werd het Erfgoed team van Kokon betrokken bij de totaalrenovatie van deze fantastische monumentale villa aan de Graaf Florisweg in de Gemeente Gouda. Inmiddels is de omgevingsvergunning verleend en kan er met een aannemer vervolg aan worden gegeven.

Het oude Heerenhuis stamt uit 1912 en is door de architect C.P.W. Dessing ontworpen en gebouwd in eclectische stijl voor de Goudse sigarenfabrikant Donker en zijn familie. Vanaf 1946 zijn er opeenvolgend structurele ingrepen uitgevoerd, waardoor de oorspronkelijke indeling grotendeels verloren is gegaan. Zo werd de entree verplaatst vanuit de voorgevel naar een aanbouw aan de zijgevel en is de monumentale ensuitekast die de voor- met achterkamer scheidde verdwenen.

De stadsvilla werd in 2005 opgenomen in de lijst van Gemeentelijke Monumenten in Gouda. Toen eind 2021 de planvorming voor de verduurzaming en renovatie van het huis tegen moeilijkheden stuitte werd Kokon begin 2022 gevraagd het project vlot te trekken. Het plan vond al snel een nieuwe vorm en balans toen de structuur op de begane grond weer werd hersteld.

Locatie Gouda
Team
Alan Dolieslager architectonisch erfgoedontwerper
André van Deursen architect / erfgoedprojectleider
Henk Middelkoop directeur / architect
Sharon Engelsma assistent projectleider / technisch ontwerper