Studie Hart van Rooswijk

Studie naar herinrichting van het centrum van Rooswijk.

Het concept omvat een park dat zich over de hele locatie uitstrekt. Het plein wordt verkleind en door groen omgeven. Hierdoor ontstaat de maat die past bij het mogelijke gebruik zoals kleinschalige evenementen, een voorstelling of een buurtmarkt. Het park wordt aan alle zijden aangesloten op de omgeving waardoor elke bestaande buurt er direct toegang toe heeft en talloze routes zorgen voor informele verbindingen. De bebouwing is ondergeschikt aan het groen. Auto’s blijven langs de randen of verdwijnen onder het groen.

Door de Gemeente Zaanstad werden ca. 150 woningen gevraagd. Deze zijn in 4 clusters ondergebracht: twee appartementengebouwen in verschillende hoogten en twee clusters met ieder zes eengezinswoningen aan weerszijden van een hofje. De clusters gebruiken ieder een minimaal oppervlak aan grond. Ze zijn compact.

Een gevolg hiervan is dat de beide appartementengebouwen in de hoogte zijn ontworpen. Ze liggen midden in het park. Hierdoor is de afstand tot omwonenden maximaal waardoor een eventuele beperking van zonlicht nagenoeg niet aan de orde is. De schaal en maat van het park laten hoogbouw zonder meer toe.

Locatie Zaandijk