Kunming Lake

‘Sweet Lake City’, de plannen voor het historische Kunming Lake dat na 1000 jaar in ere wordt hersteld in het kader van de uitbreidingen van de stad Xi’an in centraal China. De opdracht beslaat 20 vierkante kilometer nieuwe stad, die toch maar 5% van het totale uitbreidingsplan vormt.

Temidden van zoveel nieuwbouw proberen we deze plek herkenbaar, eigen en waardevol te maken. Voor de ontwikkeling van dit gebied confronteren we de grid-strategie van de Chinese stadsuitbreidingen met de grillige vormen van de historische lagen in het landschap. 

De oevers van het oude Kunming lake transformeren we in een doorlopende Cultureel Erfgoed route die alle gebieden om het nieuwe meer verbindt. 
Het water wordt door de hele stadsuitbreiding voelbaar, zodat het Kunming Lake District een oase binnen de totale uitbreidingsplannen zal vormen. 

Ook de recentere geschiedenis wordt niet vergeten: Het ontwerp staat in de teken van ‘het productielandschap’. Voor de beplantingsplannen putten we uit de ruime keus lokale gewassen.

Het gebied ten westen van het meer biedt ruimte aan stadslandbouw gecombineerd met huisvesting voor de ouderen uit het gebied, dagactiviteiten voor mensen met beperkingen en recreatie.

Locatie Xian, China
Team
Henk Middelkoop directeur / architect