Kwadijkerpark

Het gebied is ontworpen rond een grote, centraal gelegen groene long. Dit groene hart wordt via nieuw aan te leggen waterpartijen verbonden met het groen en de waterpartij die het gebied omringen. De nieuwe, ca. 12 meter brede waterpartijen liggen in de oost-west richting. Ooit was er een middeleeuwse slotenstructuur op het terrein aanwezig in dezelfde richting. Het terrein is van nature drassig. De nieuwe watergangen zullen een positieve invloed hebben op de waterhuishouding van het gebied.

Alle woningen bevinden zich aan, of op korte afstand van het park. Mensen kunnen te voet het park direct bereiken. Auto’s zijn wel aanwezig, maar domineren niet. Rond het woongebied wordt een nieuwe randweg aangelegd die gedeeltelijk een bestaand tracé volgt. Rond deze weg blijft het bestaande groen intact zodat de groene uitstraling van de locatie gewaarborgd blijft.

De randweg vindt drie aansluitingen naar buiten: twee bestaande en een nieuwe aan de Nieuwe Gouw. Vanuit de randweg worden de verschillende buurten ontsloten die aansluiten op het park met een bebouwingsrand in de vorm van een cirkelsegment. De kleinschalige straten lopen in een lusvorm en zorgen zo voor een goede toegankelijkheid. Tussen de buurten ligt steeds een nieuwe watergang.

Aan de rand van het park de Noord en met zicht hierop ligt een woongebouw in / aan het water. Dit gebouw bestaande uit 4 lagen heeft een ‘torentje’ van maximaal 5 lagen waardoor het een accent vormt op de zichtlijn door de parkcirkels.

Locatie Purmerend