Longhouses in beekdal

In een mooi beekdal in het zuiden van het land worden 12 longhouses ontwikkeld. Uitgangspunt bij dit plan is een optimale integratie van wonen en groen. Plus herstel van het oorspronkelijke authentieke landschap. Dit is gerealiseerd door het ondergrond terug te brengen naar de hoogteverschillen die hier oorspronkelijk te zien waren, voordat mechanisatie van de landbouw de akkertjes strak trok. 

De longhouses zijn gesitueerd op ruime kavels die omzoomd zijn door kleine wallen. Met goed gekozen hoogteverschillen worden de kwaliteiten van het landschap en de privacy van de longhouses optimaal verenigd. Coulissen van opgaand hout doen de rest.

De longhouses moeten een behoorlijke lengte hebben en meer dan twee keer zo lang zijn als breed. Dit geeft fantastische mogelijkheden voor het realiseren van schuur-architectuur.

De prachtige locatie maakt het mogelijk de ambities qua architectuur en natuur extra hoog te leggen. Ook wordt onderzocht of het plan volledig en hoogwaardig losgekoppeld kan blijven van de grids die alles in ons land van energie voorzien. Zodra de juiste procedures richting omwonenden gevoerd zijn, komen we met dit plan volledig naar buiten. Wordt vervolgd!

Locatie Zuid-Nederland
Team
Henk Middelkoop directeur / architect