Meesterlijk Wonen

Vrije keuze

Bewoners willen vandaag de dag steeds meer te kiezen hebben. Keuze in de indeling van de plattegrond, materiaalkeuze, gevelopeningen, kapvorm, beukmaat. Een unieke woning laten bouwen, waarin men zich uniek voelt. Prachtig, maar ook duur.

Hier recht tegenover staat het seriematige bouwen. Alle woningen zijn gelijk en van tevoren bedacht, zonder enige vorm van keuze, en zeer betaalbaar.

Tussen deze twee werelden bevindt zich het project ‘Meesterlijk Wonen’. Goede woningen die passen in het karakteristieke beeld van Oud-Beijerland, maar desondanks veel keuze bij de bewoners laten, én toch betaalbaar zijn.

Levensloopbestendig

Het project behelst 68 woningen, waarvan een twintigtal als levensloopbestendig aangeboden wordt, als antwoord op de vergrijzing die de komende jaren toeneemt, en de wens van ouderen om in hun eigen omgeving te blijven wonen. De indeling van deze woningen wordt zodanig opgezet, dat deze in een later stadium relatief eenvoudig omgebouwd kunnen worden en een slaapkamer met badkamer aan de woonkamer gebouwd kan worden.

Dorpje

Voor de woningen is gekozen voor een traditionele vorm van een kapwoning. Deze vorm wordt consequent doorgezet. Het leidt tot een herkenbaar dorpje binnen Oud-Beijerland. De wijk ligt aan de rand van Oud-Beijerland in het groen. Voortuinen worden daarom met hagen gescheiden van de publieke ruimte, om het groene karakter van het gebied kracht bij te zetten.

Keuzes

De toekomstige bewoners kunnen een keuze maken tussen een aantal woningtypes: een rijwoning van 4,8, 5,4 of 6,0 meter breed, een hoekwoning, een toekomstgerichte woning van 7,8 meter breed of een tweekapper.

Vervolgens hebben ze keus uit een pallet aan esthetische opties naast de standaard uitbouwopties; kleur baksteen afgestemd op aangrenzende zorgcentrum, type voordeur, Frans balkon, tuitgevel, dakkapellen, etc. Tijdens de gesprekken met de kopers zal er vanuit Van Mierlo en Kokon zeker gestuurd worden op verschillende keuzes, waardoor de beoogde variëteit daadwerkelijk realiteit zal worden.

De bewoners zullen hun woning samenstellen, bij wijze van spreke vanaf een leeg vel, niet vanaf een basiswoning. Op deze manier geven we de individuele karakters van bewoners de vrije hand en is er geen andere keuze mogelijk dan een persoonlijke keuze, onder begeleiding van Kokon en Van Mierlo.

[bron impressies: Van Mierlo]

Locatie Oud-Beijerland
Opdrachtgever Van Mierlo
Team
Süleyman Özbek bureaumanager / architect
Ron Van Leeuwen directeur/ architect / stedenbouwkundige