Munnekeweij, zorgcentrum

In Noordwijkerhout heeft Kokon in opdracht van woningstichting St. Antonius van Padua een nieuw woon-zorgcomplex gerealiseerd. Een gebouw waarin een verpleeghuis, een gezondheidscentrum, een kinderdagverblijf, woningen voor mensen met een beperking en een groot aantal appartementen zijn gehuisvest, en dat voorzien is van overdekt parkeren, uitgebreide (dak)tuinen en een atrium voor gemeenschappelijke doeleinden.

Door de schaal en veelvoud van functies ontwiep Kokon het gebouw met een heldere opzet: een symmetrische compositie met duidelijk herkenbare bouwdelen die verbonden worden door laagbouw en het atrium met een glazen dak. Hierdoor ontstaat een luchtig geheel en wordt voorkomen dat de schaal van de gebouwen te overheersend zal zijn ten opzichte van de woonwijk Mossenest II.

Het gebouw kent verspringende gevels, veel en gedoseerd kleurgebruik, platte en schuine daken en diverse verbijzonderingen. De woningen zijn gevarieerd: van 90 tot 135 m², ruime plattegronden met 2 of 3 slaapkamers.

Locatie Noordwijkerhout
Opdrachtgever Woningstichting St. Antonius van Padua
Team
Ron Van Leeuwen directeur/ architect / stedenbouwkundige