PS Elderly Care

In de compositie van het gebouw hebben we een organisch gevormde laag aan de buitenkant van het gebouw toegevoegd. Deze laag kan worden gebruikt voor wandelen en uitrusten door de ouderen. Om een openbare voorziening te maken voor de omgeving zijn de begane grond en de eerste verdieping open gemaakt.

Door deze ontwerpbeslissing krijgen de ouderen de kans om verschillende mensen uit het omliggende gebied te ontmoeten. Een serie van publieke ruimtes gecombineerd met diverse hiërarchie zal geintergreerd worden in de binnenruimte van de volumes.

In ons model hebben we 5 zorgcategorieën; van lichte zorg naar zwaar (A tot E). Voor lichte zorg (A, B en C) zijn er twee en driekamer appartementen. Voor hen is het mogelijk om hier de rest van hun leven te verblijven. De appartementen voorzien al hun behoeften en zijn bereikbaar voor rolstoelgebruikers. De badkamers zijn bereikbaar gemaakt voor bewoners met een fysieke beperking. Zodra mensen de controle over hun lichaam verliezen, zullen ze opgenomen worden in categorie D en E. Hier zullen zij gedeelde kamers hebben en leven in groepen met een gedeelde woonkamer gecombineerd met 24 uur zorg per dag.

Locatie Nanjing, China
Team
Henk Middelkoop directeur / architect