Stedenbouwkundig plan Yassıören

Voor de deelgemeente Yassıören in Istanbul heeft Kokon in opdracht van Darülaceze (stichting voor opvang van ouderen, kinderen en gehandicapten) een concept stedenbouwkundig plan ontworpen. Het betreft een nieuwe huisvesting voor de doelgroep van de stichting met ondersteunende programma’s/functies zoals activiteitencentra, gebedshuizen, winkels, kantoren, etc. De projectlocatie heeft een omvang van ca. 15 ha.

Het gebied is opgedeeld in ‘eilanden’ waarin de diverse programma’s gepositioneerd zijn. Een centrale as door het gebied, met een groen karakter, zorgt voor een verbinding tussen de verschillende eilanden, waardoor diverse ontmoetingsplekken ontstaan. In verband met de beoogde bewoners van het plan is de inrichting van het openbaar gebied van groot belang. Goed herkenbare en toegankelijke en bruikbare plekken geven de bewoners de mogelijkheid zich te oriënteren en elkaar te ontmoeten.

De architectuur van de gebouwen speelt in op de kenmerken van de streek.

Locatie Yassıören, Istanbul, Turkije
Team
Süleyman Özbek bureaumanager / architect