Swetterhage, fase 1A

Op Swetterhage in Zoeterwoude wonen, werken en recreëren ruim driehonderd mensen met een verstandelijke beperking. Swetterhage ondergaat een langlopende metamorfose waar Kokon al jaren bij betrokken is. Het project startte voor Kokon in 2003 met een stedenbouwkundig plan.

Nieuwbouw van woningen en activiteitencentra gaan er nu voor zorgen dat het instellingsterrein weer helemaal aansluit bij de wensen en eisen van de cliënten van nu. Het moet een veilig terrein worden waarbij ontmoeting met de verschillende bewoners in een gemoedelijke sfeer op het middenterrein mogelijk gemaakt wordt. Het nieuwbouwproces is in fasen opgedeeld. 

In fase 1a zijn op de plaats van het voormalige voetbalveld acht nieuwe woningen met elk zes tot acht appartementen voor in totaal 52 cliënten verrezen. Dit is een onderdeel van het stedenbouwkundig plan dat Kokon eerder maakte. Daarnaast ontwikkelde Kokon het beeldkwaliteitsplan en het inrichtingsplan voor het gebied.

Locatie Zoeterwoude
Opdrachtgever Gemiva SVG Groep
Team
Alwin Hirschfeld bim-modelleur
Süleyman Özbek bureaumanager / architect
Ron Van Leeuwen directeur/ architect / stedenbouwkundige